Kontaktujte nás: 602 693 882 | info@hraucelovka.com

Základní pravidla hry

Pokud se dál v pravidlech píše o hráči nebo hráčích, platí konkrétní pravidlo stejně pro Premiéra i Občany.

   

   PS.png

   

Začátek hry:

- každý hráč si vybere figurku, vezme 9ks trojúhelníkových žetonů v její barvě (slouží k označení Majetku na herním plánu) a 4 Volební karty v hodnotě 0, 300, 500 a 800U
- pověřený hráč zamíchá a rozdá každému 3 Majetkové karty
- hráči své Majetkové karty zatím nikomu neukazují, a ihned přistoupí k prvním Volbám

   

Volby

řádné:

- nový Premiér se volí prostřednictvím Majetkových a Volebních karet
- hráč, který se chce Voleb zúčastnit (kandidát), si tajně připraví karty, které se do nich chystá vložit
- tyto karty pak všichni kandidáti současně položí na hrací desku do Volebního prostoru
- Premiérem je zvolen ten z hráčů, který má na své hromádce karty s největším součtem hodnoty
- v případě shodného volebního výsledku u více kandidátů rozhodne o budoucím Premiérovi hod kostkou
- další Volby jsou vyhlášeny v okamžiku, kdy stávající Premiér potřetí projde políčkem Start

mimořádné:

- aktivují se vydáním Premiéra z Parlamentu na Policii
- Občané se ihned dostaví na Start k novým Volbám
- vydaný Premiér se mimořádných voleb neúčastní a nastoupí do Vězení (neobdrží po Volbách ani peníze, Dotaci a kartu Sociálního fondu)
- ostatní hráči dále postupují podle pravidel řádných Voleb

   

Po Volbách:

- nový Premiér zamíchá 8 karet Sociálního fondu, a rozdá každému z Občanů po jedné kartě (zbývající položí do prostoru na herním plánu)
- Premiér rozdá všem hráčům 1500U, každému Občanovi 1 Dotaci, a sobě připraví podle tabulky žetony pro jednotlivá kola Volebního období do prostoru na herním plánu
- hráči mohou využít svého práva manipulovat s žetony - nejdřív Premiér, pak Občani

   

Pohyb po herním plánu:

- do hry jako první vstupuje Premiér z políčka Premiér
- Občané jej ve zvoleném pořadí následují z políčka Start

- hráči ve hře používají dvě kostky, a postupují vpřed po směru hodinových ručiček podle součtu hozených čísel
- jestliže by Občan po svém hodu vstoupil na stejné políčko jako Premiér, nebo jej dokonce předběhl, použije ke svému postupu pouze jedno z hozených čísel - pokud by Premiéra dostihl každým z hozených čísel, zůstane stát a čeká na další kolo hodu kostkou
- pozici své figurky může hráč ovlivnit použitím karty Sociálního fondu

   

Sociální fond

- s kartami Sociálního fondu nelze obchodovat
- každý Občan dostane po Volbách od Premiéra jednu kartu ze zamíchaného balíčku
- pokud není v Sociálním fondu dost karet pro všechny Občany, nedostane nikdo nic
- hráči mají tyto karty umístěny viditelně na stole, ale lícem dolu
- kartu Sociálního fondu (s vyjímkou karet "To je Účelovka!" a "Sorry jako") lze použít pouze na políčku Firmy
- karty použité ve hře se vrací do prostoru na hrací desce, a jsou k dispozici hráčům po dalších Volbách

   

Konec hry:

- doporučená délka hry je 7 volebních období
- Majetek je Vrácen do Státního rozpočtu a hráči si následně poměří obsah svých herních peněženek
- vítězem se stává hráč, který po skončení hry disponuje největším množstvím Úček

   

   

  

Práce Premiéra:

- po Volbách a při průchodu Startem hráčům rozdává peníze a žetony ze Státního rozpočtu dle tabulky
- od hráčů za Státní rozpočet přijímá peníze a vydává Majetkové karty k zakoupenému Majetku
- na políčku, ze kterého bude pokračovat v dalším kole hodu kostkou ve hře, dle pravidel manipuluje s žetony
- Premiér může v průběhu svého úřadování používat pouze žetony umístěné na herním plánu (tedy nikoliv své vlastní ušetřené Dotace z doby, kdy byl Občanem)
- neplatí nikde za návštěvu, ale platí daně ze svých Firem (ze svého)

   

Peníze a žetony do hry ve Volebním období:

Občan Premiér
Dotace Peníze Dotace Daně Peníze
Volby 1 1500 0 3 1500
2.kolo 1 1000 1 2
3.kolo 500 2 1

      

Práce s žetony:

- příjmy z Firmy určují kulaté žetony Dotace (bílé) a Daně (černé)
- na políčku Firmy mohou být umístěny maximálně tři kulaté žetony

   

Hráči mohou v herní situaci položit nebo odebrat následující počet žetonů:

Občan Premiér
Herní situace: může pracovat s
- Volby, průchod Startem 2 Dotace 2 žetony
- návštěva políčka Firmy 1 Dotace 1 Daň
- návštěva políčka Instituce:
- Prezident 3 žetony
- Soudy 2 žetony
- Policie 1 žeton