Kontaktujte nás: 602 693 882 | info@hraucelovka.com

Herní plán se skládá ze 35 políček:
- 8 je společných pro všechny hráče
- 27 políček s Majetkem lze koupit (ke každému patří i Majetková karta)

Uvnitř herního plánu se nachází:
- Premiérovy žetony
- karty Sociálního fondu
- místo, kam hráči pokládají karty vložené do Voleb

herní plán.png

      

Pokud se dál v pravidlech píše o hráči nebo hráčích, platí konkrétní pravidlo stejně pro Premiéra i Občany.

      

Políčka společná pro všechny hráče

Start:
- startovní políčko pro Občany
- při průchodu Startem zde hráči pracují s žetony Dotací a Daní a Občané inkasují ze Státního rozpočtu
- cíl volebního období

Matka:
- Občan přestěhoval jednu ze svých Firem do daňového ráje, odstraní si z ní všechny žetony Daně

Hospoda:
- Občan vzpomíná na Volby, vynechá jedno kolo hodu kostkou
- pokud při vstupu nebo pobytu na tomto políčku Občan kouří, zaplatí do Státního rozpočtu pokutu 150U

Premiér:
- startovní políčko pro Premiéra
- Občan je zde na konzultaci, na které odevzdá Premiérovi libovolnou peněžní částku (minimálně 50U)
- pokud sem v průběhu hry vstoupí Premiér, přesune se bez následků na políčko Parlament, kde mluví o tom, jak maká - vynechá jedno kolo hodu kostkou

Odklon:
- majitel Soudů odebere hráči Dotaci z políčka některé z jeho Firem
- v případě, že přišel o Dotaci, nastoupí Občan také do Vězení
- netýká se majitele Soudů

Novináři:
- hráč se musí vzdát jedné ze svých Institucí. Buď ji prodá jinému hráči minimálně za její nominální hodnotu a polovinu této ceny odevzdá do Státního rozpočtu, nebo ji Vrátí do Státního rozpočtu

Vězení:
- netýká se Premiéra
- majitel Soudů postoupí na své políčko Soudy
- Občan ve Vězení vynechá jedno kolo hodu kostkou
- ve Vězení Občan nepožívá žádné výhody ze svých políček a nemůže s nimi ani obchodovat, ale platí případné Daně

Bankrot:
- hráč musí v aukci (s minimálním příhozem 100U) prodat nejvyšší nabídce některou ze svých Firem a polovinu této ceny odevzdat do Státního rozpočtu, nebo ji Vrátí do Státního rozpočtu

      

Majetková políčka:

2 Ekofirmy (zdroj stabilních příjmů):
- hráč, který současně vlastní Lány i Solárko, tzv. Ekobaron, vybírá od Občanů poplatek za návštěvu ve výši součtu poplatků obou Ekofirem (100+200=300U)

  

21 Firem (zdroj variabilních příjmů):
- po třech Firmách v 7 Odvětvích (Zemědělství, Nápoje, Hutnictví, Sport, Zdravotnictví, Komunikace a Infrastruktura)
- pokud jsou na políčku Firmy umístěny kulaté žetony Dotací a Daní, vybírá majitel od Občanů poplatek za návštěvu políčka, nebo platí daně

  

4 Instituce (zdroj mimořádných příjmů a možností):
- Parlament: majitel rozhoduje o vydání Premiéra na Policii, tedy o konání Mimořádných voleb
- Prezident: Premiér nesmí vlastnit políčko Prezident
- Soudy: majitel odebírá Dotaci hráčům, kteří navštíví políčko Odklon
- Policie: majitel během Voleb může dotazem vytěžit z hráčů informaci o stavu jejich herních kont